Please update your Flash Player to view content.

Projecten 2011

Bijeenkomst op 11 september 

In het voorjaar van 2011 is het bestuur met enkele ambassadeurs bij elkaar gekomen om te praten en na te denken over een doorstart van de Stichting Larache Alghad. Belangrijke onderwerpen tijdens die gesprekken waren de betrokkenheid van donateurs, de informatievoorziening aan donateurs en het ontwikkelen van micro-krediet geweest. Ook wil het bestuur de horizon verbreden naar het buitenland. Via de sociale media en directe contacten wil het bestuur de samenwerking tussen de mensen uit Larache in de Wereld en onze Stichting vergroten. Op basis van deze bijeenkomst is een nieuw jaarplan bedacht en is het bestuur aan de slag gegaan.   

Hulp aan gezinnen 

Dit jaar hebben we 20 gezinnen geholpen. De hulp bestond, net als vorig jaar, uit 500 Dirhams die tijdens de ramadan werden uitgereikt. De gezinnen waren er erg blij mee en bedankten Allah dat de donateurs bereid waren hen te helpen. Het voortzetten van deze hulp blijft binnen de activiteiten van de stichting behoren.   

Eid al-Kebir (Eid al-Adha) 

We zullen dit jaar, zoals het jaar ervoor, lammeren uitreiken aan gezinnen. Dit jaar zullen het er 25 zijn. Wij willen voor de nog komende jaren nog meer van dit soort acties houden maar daarvoor hebben we meer donateurs nodig. We hopen Insha’Allah over 4 jaar 100 gezinnen blij te kunnen maken met een schaap. Stichting Larache Alghad wenst iedereen en vooral onze donateurs een vredig en een goed en gezegend offerfeest 2011. Moge Allah onze harten met geloof, liefde, vreugde en geduld bezegelen, moge Hij ons gezondheid, vrede en vooral het paradijs schenken Insha ‘Allah!  

Microkrediet 

Sinds 2009 zijn we aan het denken hoe we microkrediet in de praktijk kunnen brengen. Na veel overleg en informatie te hebben verzameld hebben we dit jaar, 2011, Alhamdoelilah kunnen starten met dit project. Daardoor kon dit jaar een gezin geholpen worden met een kleine malbana (waar mensen melk, karnemelk, verschillende sapjes, broodjes kaas, harcha etc. kunnen halen) in Souk Sghir. We hebben deze vrouw 17.500 DHR geleend (zonder rente). Iedere maand ontvangen wij van haar 400 DHR gedurende drie en een half jaar. Op dit moment hebben we 3 dossiers met mensen die in aanmerking willen komen voor microkrediet. Van al die mensen zijn we nu aan het onderhandelen met twee mannen en een vrouw om te zien of ze geschikt zijn voor microkrediet. Twee gezinnen staan op de wachtlijst voor 2012. Ons budget is net genoeg om 2 tot 3 mensen per jaar te helpen. Daarom hopen we op meer donateurs om méér mensen te kunnen helpen.  

Noodhulp 

In mei 2011 kwam een donateur van Larache-alghad met een filmpje van een vrouw uit zijn buurt die hulp vroeg aan mensen. We hebben dit filmpje verspreid binnen ons netwerk en daardoor een net bedrag verzameld. Tijdens de zomervakantie hebben we (bestuur van Larache-alghad, een aantal vrijwilligers en een paar leden van een stichting uit Larache) haar bezocht en haar het geld overhandigd. Het was een emotioneel bezoek. Deze vrouw was zeer blij en bedankte alle donateurs van Larache Alghad voor de hulp die ze haar boden.  

Zaalvoetbaltoernooi 

Wij hebben dit jaar een zaalvoetbal toernooi georganiseerd in samenwerking met Jawhara team.Het toernooi bestond uit vier teams waaronder ons eigen Larache-alghad team.Dit was een heel gezellig toernooi. De spelers waren ouder dan 36 jaar.Tijdens het toernooi was er gelegenheid om bekende kennissen en oud-voetballers die vroeger in het Larache-team speelden te ontmoeten. Een gezellige samenkomst waarbij herinneringen en verhalen over vroeger werden verteld. Aan het eind van het toernooi hebben we de bekers uitgereikt. Larache-alghad eindigde op de derde plaats en heeft hun T-shirts aan een team gegeven als cadeau en aandenken. Daarnaast hebben we ook een aantal sportspullen aan Jawhara team geschonken.Volgend jaar gaan we een grote tweede editie van dit toernooi organiseren waarbij meer teams aan mee kunnen doen uit Larache, Nederland, Spanje en Engeland. Ook zullen we een bekend oud-voetballer tijdens het toernooi honoreren.  

Tot slot 

Zoals jullie hebben kunnen lezen is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan het voortzetten en vernieuwen van de activiteiten. Een belangrijke doelstelling voor 2012 is het aantal donateurs verdubbelen. De samenwerking  tussen Wereldse mensen uit Larache  en onze Stichting moet leiden tot een vergroting van het aantal donateurs en het vergroten van de mogelijkheden om mensen  hulp te kunnen bieden. Gesteund door Allah en jullie, vertrouwen wij op een betere toekomst.

Online donatie
 
 
   Help mee - Uw sadaqa  
Login


Login With Facebook